SKŁADKA ZDROWOTNA 2024

24 stycznia 2024

W 2024 roku osoby rozliczające się ryczałtowo nadal będą opłacać składkę zdrowotną wg ustanowionych progów. Zmianie ulega jednak kwota składki, która wynosić będzie - w przypadku przychodu:
- do 60 000 zł = 419,45 zł (było 376,16 zł)
- do 300 000 zł = 699,08 zł (było 626,93 zł)
- powyżej 300 000 zł = 1 258,35 zł (było 1 128,48 zł)
Przypominamy, że osoby rozliczające się w 2024 roku wg skali podatkowej, będą bez zmian opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej jednak niż 381,78 zł).
Osoby korzystające z rozliczenia w formie podatku liniowego nadal będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej jednak niż 381,78 zł).
Podatnicy opłacający kartę podatkową w 2024 roku składkę zdrowotną będą opłacać w wysokości 381,78 zł od podstawy 4242,00 zł.