Obsługa prawna

Niezależnie od zakresu powierzanych nam spraw księgowo-podatkowych, swoim Klientom świadczymy kompleksowe doradztwo i pomoc prawną. Realizując usługi doradztwa prawnego gwarantujemy elastyczność, terminowość oraz wysoką jakość usług i zawsze pełne zaangażowanie. Dostosowujemy się do potrzeb Klienta, wykorzystując rozwiązania prawne dopasowane do jego założeń biznesowych oraz aktualnych przepisów prawnych. Oferujemy możliwość nawiązania ciągłej współpracy prawnej, co stanowić może atrakcyjną propozycję dla tych, którzy wysoko cenią sobie wzajemne relacje bazujące na zaufaniu i profesjonalizmie, jak również świadczenie jednorazowej pomocy prawnej w indywidualnych sytuacjach.

Doradztwo prawne dla firm

• Konsultacje w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Konsultacje w zakresie interpretacji prawa gospodarczego
• Analiza umów i transakcji pod kątem ich skutków podatkowych

Prawo gospodarcze

• Doradztwo w zakresie rejestracji i funkcjonowania podmiotów gospodarczych
• Pomoc w opracowywaniu treści umów gospodarczych
• Reprezentacja w sporach gospodarczych

Optymalizacja podatkowa

• Planowanie podatkowe i strukturyzacja transakcji pod kątem minimalizacji obciążeń podatkowych
• Doradztwo w zakresie międzynarodowych aspektów opodatkowania

Obsługa prawna w zakresie VAT

• Doradztwo w zakresie rejestracji dla celów podatku VAT
• Pomoc w przygotowaniu deklaracji VAT-R, VAT, VAT-UE
• Reprezentacja przed organami podatkowymi w sprawach związanych z VAT
• Doradztwo w zakresie zwrotu VAT dla przedsiębiorców

Prawo celne

• Doradztwo w zakresie klasyfikacji towarów, taryf celnych i procedur importowych/eksportowych
• Pomoc w sporządzaniu dokumentacji celnej
• Reprezentacja przed organami celnymi

DEKLARACJE PODATKOWE CIT, PIT, VAT

• Doradztwo w zakresie obliczania zobowiązań podatkowych
• Planowanie podatkowe dotyczące zobowiązań CIT, PIT i VAT

Sprawy sporne i kontrolne

• Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
• Pomoc prawna w przypadku kontroli skarbowych, audytów podatkowych
• Doradztwo i reprezentacja w sprawach o unikanie opodatkowania

Prawo pracy w kontekście podatkowym

• Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia pod kątem podatkowym
• Pomoc w sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i kontraktów menedżerskich

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

• Analiza ryzyka podatkowego i doradztwo w zakresie jego zminimalizowania
• Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli celno-skarbowej
• Doradztwo w zakresie procedur compliance podatkowego

Inne usługi doradcze

• Analiza w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych
• Doradztwo w zakresie struktur transakcyjnych i finansowania