ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA NA ROK 2024

1 lutego 2024

Przypominamy że do dnia 20 lutego 2024, możliwe jest zgłoszenie zmiany formy opodatkowania na rok 2024. Oświadczenie o zmianie dotychczasowej formy opodatkowania każdy przedsiębiorca może złożyć:
1. pisemnie we właściwym urzędzie skarbowym
2. elektronicznie poprzez aktualizację danych na wniosku CEIDG-1 (zmiana danych we wpisie)
W przypadku chęci zachowania dotychczasowej formy rozliczeń podatkowych, nie jest wymagane żadne działanie ze strony przedsiębiorcy.