wakacje ZUS

10 maja 2024

W czwartek 9 maja 2024r., Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje składkowe. Umożliwia ona określonym przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS przez jeden miesiąc w roku. Ustawa idzie teraz do kolejnego etapu. Wakacje składkowe to dobrowolne rozwiązanie skierowane do mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 9 pracowników  oraz samozatrudnionych wpisanych do CEIDG. Rozwiązanie to może objąć ok. 1,7 mln przedsiębiorców. Będzie ono polegać na możliwości skorzystania w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Projekt nie zwalnia jednak przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z wakacji od ZUS, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro), czy wystawiać faktury. Z wakacji składkowych nie będą mogły skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Z informacji resortu rozwoju i technologii wynika, że przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Poza tym przedsiębiorcy będą musieli składać deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiąc, w którym skorzystali z wakacji składkowych.