KSeF - przesunięcie wdrożenia

29 kwietnia 2024

W Ministerstwie Finansów zakończył się już zewnętrzny audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wykazał krytyczne błędy w realizacji projektu. W związku z tym minister finansów określił nowy termin wdrożenia obowiązkowego KSeF. Nowa data uruchomienia obowiązkowego KSeF zakłada etapowe wdrażanie obligatoryjnej e-Faktury. Podczas konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda przedstawili wyniki zewnętrznego audytu KSeF, który został przeprowadzony w ostatnich miesiącach. Audyt wykazał liczne, krytyczne wady systemu, które uzasadniają istotne przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF.

Audyt wykazał szereg nieprawidłowości, w tym, przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania. Od strony zarządzania projektem wyniki audytu wskazały liczne błędy oraz zaniechania. Na podstawie wyników audytu podjęliśmy decyzję o budowie architektury systemowej od początku. Wykonawca powoła zespół specjalistów od architektury IT. Dzięki pracom, które przeprowadzimy system będzie niezawodny, bezpieczny i bardziej funkcjonalny – powiedział Marcin Łoboda Szef KAS.

W związku z tym minister finansów określił nowy termin obowiązkowego KsEF:
Będzie on obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 mln zł KSeF , a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. - powiedział Andrzej Domański minister finansów.

W związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.